Ketan Desai

Address

Ketan Desai's home address

3/C, Swapnalok Jagmohandas Marg, Mumbai 400026.

 

Simi Garewal, Akshay Khanna, Rajeev Rai, are the nearest neighbours of Ketan Desai.

Birth Day

Ketan Desai's birth day

Ketan Desai's Neighbours